Akuuttihoito-opas App Apk Download

InstallsAkuuttihoito-oppaan käytännönläheiset, suomalaisten asiantuntijoiden laatimat ja uusimpien hoitosuositusten mukaiset ohjeet palvelevat kaikkia päivystystyötä tekeviä. Opas auttaa määrittämään toimenpiteiden ja tutkimusten kiireellisyyttä ja ohjaa hyvien hoitokäytäntöjen mukaiseen toimintaan päivystystilanteessa. Yli 40 vuoden ajan käytössä ollut opas toimii monissa hoitoyksiköissä päivystystyön perusohjeistuksena. Toimittajat: Markku Mäkijärvi, Veli-Pekka Harjola, Hannu Päivä, Juha Valli ja Eija Vaula.

Akuuttihoidon lääkkeet sisältää tiedot 188 sairaalakäytössä olevasta lääkkeestä. Ajantasaiset ohjeet auttavat toimimaan tarkoituksenmukaisesti, järjestelmällisesti ja oikein. Pääpaino on suonensisäisesti annettavissa valmisteissa. Sisällön rajaukset ja painotukset perustuvat tekijöiden pitkäaikaiseen työkokemukseen. Toimittajat: Ilkka Parviainen, Stepani Bendel, Juha Grönlund, Maija Kaukonen, Irma Koivula.

Myrkytysten hoito auttaa tunnistamaan myrkytykset nopeasti ja antaa ohjeet tarvittavasta hoidosta ja seurannasta. Hoitoperiaatteisiin liittyen tarkastellaan imeytymisen estämistä, eliminaation nopeuttamista sekä lääkehoitoa. Toimittajat: Leena Soininen, Sari Karlsson, Ilkka Parviainen, Juha Valli.

Akuuttihoito-opas

ADDITIONAL INFORMATION

Updated Size Installs
Eligible if bought after 7/2/2016.
Learn More
September 23, 2021 43M
Current Version Requires Android Content Rating
500+ 1.5.3
In-app Products Offered By Developer

KUSTANNUS OY DUODECIM
Kaivokatu 10 A, 7. kerros
PL 874, 00100 Helsinki

About admin

Check Also

Nurse’s Drug Handbook App Apk Download

Now the Jones & Bartlett Learning Nurse’s Drug Handbook goes wherever you do with an …

Leave a Reply

Your email address will not be published.